Home > 이용안내 > 월별행사

월별행사

2018년 이전 9월 다음
이전 다음

일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일
26  
 
27  
 
28  
 
29  
 
30  
 
31  
 
1      
·에쓰오일 햇살나눔 7회차 p/g 
2      
 
3      
·사랑나눔봉사단 정기활동 
4      
·이미용 
5      
·노인 교통안전교육 실시 
6      
 
7      
 
8      
·2018 어르신과 함께하는 전국 ... 
9      
 
10      
·이미용 
11      
 
12      
·이미용 
·2018 울산실버페스티벌-실버합... 
13      
·재능나눔봉사단 소양교육 
·노인사회활동지원사업 참여자 ... 
14      
·노인사회활동지원사업 참여자 ... 
·이미용 
15      
 
16      
 
17      
·사랑나눔봉사단 정기활동 
·마음을 낚는 실버마술단-9월 공... 
·신입회원교육 
18      
·영양캠페인'행복충전day'실시 
·이미용 
19      
·노인사회활동지원사업 참여자 ... 
·이미용 
·촉탁의 진료 
20      
 
21      
·재능나눔 활동 지원 사업 평가... 
22      
 
23      
 
24      
 
25      
 
26      
 
27      
·법률상담 
28      
 
29      
 
30      
 
1  
 
2  
 
3  
 
4  
 
5  
 
6