Home > 이용안내 > 월별행사

월별행사

2018년 이전 11월 다음
이전 다음

일요일 월요일 화요일 수요일 목요일 금요일 토요일
28  
 
29  
 
30  
 
31  
 
1      
 
2      
 
3      
 
4      
 
5      
 
6      
·이미용 
7      
 
8      
 
9      
·이미용 
10      
 
11      
 
12      
·신입회원교육 
13      
·2018년 하반기 평생교육 프로그... 
·2018년 노인사회활동지원사업 ... 
14      
·2018년 하반기 평생교육 프로그... 
·이미용 
15      
·2018년 노인인권교육 
·2018년 노인사회활동지원사업 ... 
16      
 
17      
 
18      
 
19      
·인바디 검사 
20      
·2018년 하반기 평생교육 프로그... 
·치매인식개선 캠페인 
21      
·이미용 
22      
·식자재업체 사업설명회 
·2018년 노인사회활동지원사업 ... 
23      
·2018년 노인사회활동지원사업 ... 
·이미용 
24      
 
25      
 
26      
·2018년 노인사회활동지원사업 ... 
·신입회원교육 
·법률상담 
·찾아가는 상담소 
27      
 
28      
·이미용 
·촉탁의 진료 
29      
·청춘극장 
30      
 
1